/home/wotd-generate-boring-avatar

[wotd] Tạo avatar ngẫu nhiên

Published on | Updated

Một trang web có thể giúp bạn sinh ra avatar ngẫu nhiên cho bạn, với đa dạng các tham số, sẽ sinh ra các hình avatar ngẫu nhiên khác nhau.
Đó chính là: https://boringavatars.com/

Ngoài việc sinh thủ công trên trang chủ, bạn có thể tích hợp vào dự án của bạn với mã nguồn tại: https://github.com/boringdesigners/boring-avatars

Hoặc đơn giản là call API như ví dụ dưới đây

https://source.boringavatars.com/marble/120/Dung%20Nguyen?colors=264653,2a9d8f,e9c46a,f4a261,e76f51