/home/wotd-dicebear-avatar-library

[wotd] Dicebear - Thư viện avatar cho designer và developer

Published on | Updated

Hôm trước mình đã có giới thiệu một trang web sinh avatar ngẫu nhiên là boringavatars.
Hôm nay chúng ta lại có một trang web mới, cũng sinh avatar ngẫu nhiên, nhưng điểm đặc biệt là mặt người với phong cách pixel.
Đó chính là: https://avatars.dicebear.com/

Ngoài việc sinh thủ công trên trang chủ, bạn có thể tích hợp vào dự án của bạn với thư viện Javascript: https://avatars.dicebear.com/docs/installation
Hoặc trực tiếp gọi vào API của dicebeer: https://avatars.dicebear.com/docs/http-api

Thành quả sẽ được như thế này
Dicebear avatar library

Chúc vui.