/home/tag/wordpress

Posts Tagged: wordpress

TIP: Lưu ý nhỏ khi tạo WordPress API endpoint

Lập trình php wordpress

[HOWTO] Xóa bỏ thông báo kích hoạt Visual Composer phiền nhiễu

Lập trình php wordpress

Gỡ bỏ bình luận trong bài viết và chuyên mục wordpress

php wordpress

Hiện "thời gian trước" cho bài viết và bình luận trong Wordpress

php wordpress

Tự động thêm thuộc tính "Nofollow" cho external link

php wordpress