/home/quick-rebuilt-hook_menu-trong-drupal-7

Quick rebuilt hook_menu trong drupal 7

Published on | Updated

Dạo gần đây mình phải làm dự án Drupal 7. Mới tiếp cận nên còn nhiều cái chưa biết gì.

Module mình viết có sử dụng implement của hook_menu để đăng kí url ảo, chi tiết hook_menuđây

Lúc đầu, không biết gì nên mỗi lần đăng kí url mới thì mình đều phải deactive module rồi active lại, khá bất tiện và mất thời gian.

Sau đó ngồi mày mò tìm hiểu thì có cách flush nhanh hơn.

Copy đoạn code dưới đây:

<?php
/*
* Quick rebuild menu WordPres
* Dũng Nguyễn (nhymxu) <[email protected]>
*/
error_reporting(E_ALL);
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());
require_once './includes/bootstrap.inc';
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
menu_rebuild();

echo 'Menu rebuild.';

Lưu thành file bất kì ở thư mục gốc của drupal. Ví dụ: menu-rebuilt.php

Mình có tên miền là http://drupal.dungnt.net cài đặt drupal ( ví dụ )

Thì sau mỗi lần đăng kí url mới ở hook_menu mình chỉ cần chạy đường dẫn http://drupal.dungnt.net/menu-rebuilt.php là xong.

Hy vọng TUT này sẽ giúp ích cho bạn nào đó mới tiếp cận drupal giống mình